O Concello de Lugo adxudica as actividades extraescolares do programa Unha Escola Aberta

Mércores, 24 de marzo de 2010
Fonte: 
Gabinete de Prensa

O Concello de Lugo aprobou en Xunta de Goberno a adxudicación provisional á empresa A Billarda SL das actividades extraescolares e complementarias incluídas no programa Unha Escola Aberta organizado pola Concellería de Educación que dirixe Dolores Vieiro.

O orzamento deste programa é de 214.000 euros anuais e inclúe actividades extraescolares, apoio a comedores escolares, almorzos e merendas, así como apertura de instalacións deportivas en horario extraescolar.

Os obxectivos que persegue o Goberno Local con estas actividades pasan por: fomentar as aprendizaxes das ensinanzas non formais, ofrecer actividades de calidade para o tempo de lecer dos nenos da cidade, contribuír á conciliación da vida familiar e laboral das familias co apoio nas ofertas de servizo de almorzo, xantar e merenda durante os períodos lectivos, e pór a disposición da poboación en xeral, instalacións para o disfrute do tempo de ocio, así como potenciar actividades de promoción da saúde con actividades deportivas ou recreativas.

Entre as actividades a ofertar atópanse: baile galego “Danzas”, xadrez, patinaxe, contacontos, títeres, baile moderno, gaita, técnicas teatrais, baloncesto, tenis, fútbol sala…

O servizo de comedor prestarase nos seguintes centros: CEIP Anexa, CEIP Luis Pimentel, CEIP Rosalía de Castro, CEIP Menéndez Pelayo, CEIP As Mercedes, CEIP Paradai, CEIP Albeiros e CEIP Illa Verde.

No caso das instalacións deportivas, realizarase a apertura de tres centros de primaria públicos distribuídos en tres zonas da cidade. Os horarios a cubrir serían de 10,00 a 14,00 horas e de 16,00 a 21,00, fins de semana incluídas.

Pola súa banda, a Concelleira de Benestar Social e Igualdade, Carmen Basadre, explicou que nesta xuntanza se aprobou a modificación da Ordenanza reguladora do funcionamento dos Centro de Día no Concello de Lugo. Segundo Basadre, esta modificación realízase para adaptala á Lei da dependencia e á Lei de Servizos Sociais de Galicia. En consecuencia modifícanse os seguintes aspectos:

- Regúlase a media xornada ademais da xornada completa, polo que pode ser media xornada de mañá con comida ou xornada de tarde sen comida.
- Regúlase a lista de espera, no caso de que a resolución sexa positiva pero non haxa prazas dispoñibles pasará a formar parte da lista de espera seguindo a orde da puntuación acadada. No caso de ter a mesma puntuación terá prioridade o de maior idade e segundo a data de solicitude.
- Ademais, prodúcese unha descentralización das solicitudes, xa que poderán realizarse en todos os Centros de Convivencia dos distintos barrios da cidade.

Outras contratacións
A Xunta de Goberno aprobou tamén a prórroga polo prazo de tres meses coa mercantil Limpiezas Domiciliarias Lucenses, SL (Limpiezas Alameda) encargada do servizo de limpeza de colexios públicos e outras dependencias municipais por un prezo de 295.437 euros. Ademais aprobouse a adxudicación provisional do servizo de desratización desinfectación e desinfección á empresa Sanal Control medioambiental, da elaboración dun estudo biomecánico, fitopatolóxico e de podas sanitarias do arborado existente no parque de Rosalía de Castro á UTE Arbogal, 2007 SL, Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental SLP.

En canto as licenzas urbanísticas a Xunta de Goberno Local aprobou un total de seis licenzas de obra.

Multimedia

Noticias relacionadas