Conclusións mércores 26 de novembro das VII Xornadas de Violencia de Xénero

Xoves, 27 de novembro de 2008
Fonte: 
Gabinete de Prensa
 • “VIOLENCIA DE XÉNERO E COMUNICACIÓN, UNHA RELACIÓN CONTROVERTIDA” Isabel Menéndez

Os medios de comunicación son considerados o 4º poder (poder blando), é o poder de persuasión.
Os medios son un axente de socialización.
O gran problema é que os medios que en realidade son un servicio público, hoxe en día rixense máis pola rentabilidade e eso fai que en moitas ocasións se olviden da ética periodística.
Ata fai pouco non se via a VX como un problema, as únicas que se consideraban eran a delincuencia e o terrorismo.
Fai 11 anos, no 97 houbo un momento de inflexión, e foi ca morte de ANA ORANTES, unha muller que uns días antes saíra nun programa de TV contando a súa historia e dicindo que o seu exmarido a ia matar.
Nese momento as mulleres e o seu ámbito deixaron de ser “realidades invisibles”.
O principal problema é que nos medios se segue a tratar a VX como un suceso, os periodistas non tratan ó agresor coma a un delincuente, sinten a necesidade de xustifica-la agresión.
Nnon é así se o agresor e unha muller, neste caso segue a haber moitos prexuizos.
SO SE FALA DE VX SE EXISTE ASESINATO, HAY MOITO QUE MELLORAR.
Os novos formatos de TV (REALLITY SHOWS E TALK SOWS) son programas que modifican a información.
O máis importante é o que dí a persoa.
A diferencia que existe entre os REALLITY e os TALK shows é que nos primeiros a palabra por si mesma considérase verdadee nos segundos a palabra dos protagonistas é cuestionable.
Co comezo deste tipo de programación entrou a VX; tratándose dunha forma SENSACIONALISTA.
Algún casos de VX que saíron neste tipo de programas:

 • 2008               SVETLANA JÓRNICA              DIARIO DE PATRICIA
 • 2004               TEODORA                                 DIARIO DE PATRICIA
 • 1999               Mª DEL MAR HERRERO          DIARIO DE PATRICIA
 • 1998               ANA BELEN BARROSO          ANA ROSA QUINTANA
 • 1997               ANA ORANTES                        PROGRAMA CANAL SUR
 •      
 • A XUNTA está a dar cursos ós periodistas en materia de Violencia de Xénero, sendo pioneira en España. 
 •  
 • MESA REDONDA, PROPOSTAS DE PREVENCIÓN DENDE:
 • AMBITO LOCAL: Enma Sánchez Lavandeira 

É importante que o CIM esté no mesmo centro que Servicios Sociais.
Estase a producir un incremento importante no número de mulleres inmigrantes usuarias, demandando principalmente asistencia psicolóxica.
Dentro dos programas do CIM de Arteixo están:

 • Dinamización social: talleres, actividades, certame literario,….
 • Prevención: talleres en centros educativos
 • Desenvolvemento do centro
 • Victimas de VX: programa de atención  as vistimas.
 •  
 • Protocolo de atención formado polo CIM, a Garda Civil e a policía Local.         

As denuncias fanse na Garda Civil.
A 1ª atención levase a cabo pola Traballadora Social, facendo:

 • Unha valoración do risco
 • Dando orientación sobre recursos disponibles  (casa de acollida,…).
 • Dando orientación a outros profesionais.
 • Orientando sobre a denuncia.

Ademáis das axudas establecidas polas diferentes administracións , dase unha prestación de 600€/ano co concepto de emerxencia.
A 2ª atención é o Asesoramento Xurídico.
A 3ª atención é a psicoloxica, con diferentes tipos de terapias (individuais, de grupo,…), consideran que é importante dar esta atención de última para non agobiar a víctima.
DIFICULTADES  da Mesa de Coordinación e do Protocolo de Atención.

 • Non se consegue unha implicación por parte do centro de saúde.
 • Dificultade para acceder as ordes de protección actualizadas
 • Non se fai un seguemento do agresor.

PERSPECTIVAS:

 • Participación por parte da Subdelegación do Goberno de Galicia.
 • Implantación dunha ferramenta informática para facilita-la comunicación entre o CIM e a Garda Civil, subencionada pola XUNTA.
 •  
 • AMBITO PROVINCIAL: Sagrario Liaño Pedreira

A Lei de Servicios Socias marcou o que tiñan que face-las Deputacións en materia de VX.
PREVENCIÓN PRIMARIA:

 • Dirixida a comunidade en xeral. A Deputación da subencións ós Concellos que teñen persoal técnico,…

PREVENCIÓN SECUNDARIA:

 • Dirixida os colectivos implicados. Danse subencións a:
 • Entidades que traballan es este tema
 • Concellos da provincia
 • E fanse Convenios Singulares

PREVENCIÓN TERCIARIA:

 • Cando a agresión xa se produxo.
 • Servicio de reserva de prazas en casas de acollida para casos que xurdan en concellos nos que non contan con este servicio.
 • Estas prazas hoxe en día tamén están reservadas para as mulleres que necesitan estancias máis longas.
 • Tamén están a utilizarse pisos para a estancia desas mulleres nos que reciben un apoio integral.

Proxectos europeos:

 • Proxecto PROXIMITAS (no que un 20% dos beneficiados son mulleres maltratades)
 • Proxecto REDE XIANA
 •  
 • AMBITO ESTATAL: Violeta Rodríguez Carballal
 • Unidades contra a Violencia contra a Muller
 • Medidas urxentes na loita contra a Violencia de Xénero, 15 de Decembro de 2006.

Función.-

 • PREVENCIÓN
 • CONCIENCIACIÓN
 • COOPERACIÓN
 • SEGURIDADE  (novidade: Dispositivos Electrónicos de Detección de Proximidade de Agresores)
 •  
 • As denuncias das mullerees maltratadas se están a da despois de 10-15 anos de malos tratos, é moi importante tratar de reducir este prazo, hai que intentar detecta- los malos tratos a corto prazo.
 •  
 • IMPORTANTE para  trata-la Violencia de Xénero
 • Formación de profesionais que interveñen en cada fase do Proxecto de Prevención e Asistencia.
 • Implicación activa de toda a sociedade.
 • Plans de sensibilización
 • Plans para a convivencia en igualdade nas comunidades educativas. “Rede de Centros pola Convivencia”.
 •  
 • Reflexión final: o máis importante e comezar con esta educación no núcleo familiar, medinte a igualdade de roles,….

Noticias relacionadas