As adxudicatarias das obras municipais quedan exentas da taxa por ocupación de vía pública

A tramitación e inicio dos proxectos gaña axilidade con esta medida, que elimina os impedimentos que tales trámites e gastos supoñían para que as empresas participasen na licitación ou asumisen obras menores e urxentes

Luns, 07 de decembro de 2015
Fonte: 
Gabinete de Prensa

As empresas adxudicatarias das obras impulsadas e financiadas polo Concello de Lugo quedan exentas do pago da taxa por ocupación de vía pública. Trátase daquelas obras que os contratistas executan con suxeición ao proxecto e aos consecuentes pregos de condicións particulares, e as entregan á Administración ao seu remate.

En base a un informe emitido polos servizos técnicos municipais, o Goberno adoptou esta medida, que ademais de unificar criterios na entidade local, axiliza a tramitación e, polo tanto, o inicio da execución das obras, e elimina tamén os impedimentos que tales trámites e gastos supoñían para que as empresas participasen na licitación pública ou asumisen obras menores e urxentes.

A exención de taxas está fundamentada na xurisprudencia, que considera que a Administración pública contratante é o suxeito pasivo ou beneficiario da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público, polo que o contratista non está suxeito ao pago da taxa por ocupación de vía pública.

Noticias relacionadas