CENSO ELECCIÓNS AUTONÓMICAS

Para poder votar nas Eleccións Autonómicas convocadas para o 18 de febreiro:

  • Cómpre  figurar nas listas do censo electoral.
  • O prazo para a consulta é entre o 1 e o 8 de xaneiro de 2024
  • As listaxes electorais que se van a utilizar nestas eleccións, recollen as altas e modificacións realizadas ata o 28 de setembro de 2023.
  • É moi importante comprobar as listas electorais, especialmente no caso de  persoas que causaron alta posteriormente ao 29-09-2023 ou ben que modificaron o seu enderezo dentro do Concello despois desa data.
  • Tanto a consulta como a reclamación poderá realizarse electrónicamente a través do seguinte enlace:

https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1259953772137&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout

A reclamación electoral tamén se poderá realizar a través da sede electrónica do Concello:

https://www.lugo.gal/portal/tramites/X100

Documentos