Últimos días para participar no concurso de decoración e embelecemento de balcóns, ventás e fachadas organizado dende a área de Xuventude

O prazo para solicitar a participación neste certame será ata o 12 de xuño a través do enderezo electrónico xuventude@lugo.gal. A inscrición é gratuíta

Establécense tres premios para vivendas de 1000, 500 e 300 euros. Para comunidades de veciños e veciñas, haberá un único premio de 600 euros

Mércores, 10 de xuño de 2020
Fonte: 
Gabinete de Prensa

Últimos días para participar no concurso de decoración e embelecemento de balcóns, ventás e fachadas integrados na temática do Arde Lvcvs, certame organizado polo goberno de Lara Méndez dende a área de Xuventude que dirixe Ana G. Abelleira, co que se pretende pór en valor ditos compoñentes como elementos vivos e decorativos de Lugo, ademais de dinamizar a participación activa da veciñanza, coa finalidade de contribuír a manter o espírito nas rúas ao longo das datas nas que se celebraría o Arde Lucvs e á mellora da estética da cidade.

Poden presentarse a este certame todos aqueles veciños e veciñas, maiores de idade, propietarios ou arrendatarios de inmobles, que dispoñan de balcóns, fachadas ou ventás que reúnan as condicións mínimas, citadas no apartado anterior, para ser decorados con materiais que recreen a época romana e/ou castrexa. Tamén poderán participar comunidades de veciños/as.

Quedan excluídos do presente concurso os balcóns, ventás ou fachadas pertencentes a edificios públicos ou oficiais; así como establecementos comerciais ou hostaleiros.

Inscrición e premios

O prazo para solicitar a participación neste certame será ata o 12 de xuño a través do enderezo electrónico xuventude@lugo.gal, no que se deberá indicar en asunto o nome do concurso e achegar no mail nome, apelidos e DNI da persoa participante, xunto ao enderezo do balcón/ventá/fachada a decorar e un teléfono de contacto. A inscrición é gratuíta.

Este certame establece tres premios para vivendas:

  1. Primeiro premio: 1000 euros
  2. Segundo premio: 500 euros
  3. Terceiro premio: 300 euros

En canto ás comunidades de veciños haberá un único premio de 600 euros.  

O importe dos premios quedará suxeito ás retencións fiscais que marque a Lei.

Xurado

Estará composto por persoas cualificadas na materia, que valorarán, previa visita, a superficie decorada, a dificultade, a orixinalidade na ornamentación, a variedade, a colocación de elementos accesorios, o uso de materiais de refugallo ou eco-sostibles e o enxeño ou capacidade para acadar unha decoración óptima en vivendas que carezan de balcóns ou que, a priori, non reúnan as mellores condicións para participar no concurso, como por exemplo muros; tendo en conta que a ambientación debe ser acorde co Arde Lvcvs.

As persoas que conforman o xurado visitarán o enderezo dos balcóns, ventás e fachadas para a valoración, e concederán, segundo o seu criterio, os premios que consideren oportunos, reservándose a posibilidade de declarar desertos os que estimen convenientes.

Para facilitar a tarefa de valoración, solicítase ás persoas participantes que proporcionen, vía correo electrónico a xuventude@lugo.gal algunha fotografía do balcón, ventá ou fachada adornada o día previo ao comezo do período obrigatorio no que deben permanecer decorados (17 de xuño) sen modificacións dende a remisión da fotografía durante o período de exposición. 

O Arde Lvcvs nun xogo nas stories de Facebook e Instagram

O  Arde Lvcvs tamén vén de lanzar un xogo interactivo nas stories de Facebook e Instagram. Trátase dunha plantilla para compartir en redes sociais, etiquetando ao perfil dos festexos, nos que hai que marcar distintas accións que unha persoa fixo no Arde Lucus, como por exemplo ir ao circo romano, asistir ao asalto do Monte Medulio ou comer nunha tabernae. 

Documento

 

Noticias relacionadas