Publicadas no BOP as bases para participar no procedemento de autorización de uso en precario de locais na Casa Clara Campoamor

Luns, 21 de outubro de 2013
Fonte: 
Gabinete de Prensa

O Boletín Oficial da Provincia de hoxe xoves 17 de outubro publica as bases para a apertura da convocatoria pública para participar no procedemento de autorización de uso en precario de locais na Casa Clara Campoamor.

Este equipamento, adscrito a Concellería de Benestar Social e Igualdade, conta con oito locais susceptibles de ser utilizados por asociacións para desenvolver os seus programas e cun local destinado a uso de ximnasio. Poderán acceder á presente convocatoria todas as asociacións que desenvolvan a súa actividade no eido dos servizos sociais e, entre outros requisitos esixidos na convocatoria, acrediten a necesidade de utilizar un local por carecer dun espazo axeitado para desenvolver os seus programas, estean inscritas no rexistro municipal de asociacións e que conten cunha experiencia mínima de 2 anos no Concello de Lugo.

Terán preferencia de acceso ó uso dos locais aquelas asociacións que teñan entre as súas persoas asociadas a persoas con discapacidade e asociacións que desenvolvan programas dirixidos a persoas coa enfermidade de alzheimer. O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar dende a publicación do anuncio no BOP.

Noticias relacionadas