O Concello incautase de 55.000 euros da garantía depositada pola empresa que construiu a sede da Policía Local polos retrasos nas obras

Mércores, 23 de xullo de 2014
Fonte: 
Gabinete de Prensa

O Voceiro do Goberno local e Concelleiro de Urbanismo e Medio Ambiente, Luis Álvarez, anunciou que a Xunta de Goberno Local acordou, na xuntanza celebrada este mércores, a incoación dun expedente para incautarse da garantía definitiva pola demora nas obras da nova sede da Policía Local e Protección Civil, por un importe total de 55.392,03 euros.

En cumprimento da recente sentenza ditada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que respaldou a legalidade do acordo tomado pola Xunta de Goberno Local o 26 de xullo de 2012, aprobouse a incoación do expedente para responder das penalidades -a razón de 636,69 euros diarios- polo incumprimento do prazo total de execución ofertado pola empresa Construcciones en Piedra Sigrás S.L., adxudicataria da construción do Edificio Dotacional destinado a Policía Local e Protección Civil.

Outros acordos

Tamén informou Luis Álvarez de que o Goberno local acordou denegar dúas licenzas para a construción doutros tantos edificios.

No primeiro caso a licenza fora pedida para a construción dun edificio en solo clasificado como urbano na praza de San Ourenzo. A licenza foi denegada por non dipoñer os terreos da condición de solar, o que non os fai aptos para a edificación, non sendo posible completar a urbanización necesaria para que acaden tal condición, nin ceder gratuítamente ó Concello os terreos destinados a viais, espazos libres e zonas públicas.

E tamén foi denegada a licenza solicitada para construir un edificio na Calzada da Ponte. Neste caso, o motivo é non ter ordenado previamente os volumes edificables mediante a aprobación dun Estudo de Detalle, consecuencia da superposición de fondos edificables, polo que se incumpre o preceptuado no PXOU.

Por outro lado, a Xunta de Goberno aprobou a declaración de caducidade dunha licenza de obras na rúa Río Eo por causa de demora na finalización da obra, ó ter transcorrido sobradamente o prazo de 30 meses para a terminación así como a prórroga deste por outros 30 meses.  Esta decisión tómase logo da denuncia presentada por unha comunidade de veciños polo perigo que podía supor unha grúa instalada no lugar.

Multimedia

Noticias relacionadas