O Concello de Lugo súmase ao posicionamento de repulsa da FEMP contra a violencia de xénero

Mércores, 25 de novembro de 2009
Fonte: 
Gabinete de Prensa

O Concello de Lugo súmase ao posicionamento de repulsa da FEMP contra a violencia contra as mulleres, feitos que evidencian unha realidade que segue padecendo parte da sociedade.

O equipo de Goberno manifesta o seu compromiso co traballo dirixido á sensibilización da cidadanía ante este tipo de violencia, así como sobre a prevención da mesma para impedir que siga golpeando a tantas vítimas como actualmente fai. Para iso, seguindo as directrices da FEMP, é prioritario continuar traballando no coñecemento do fenómeno, entender as súas causas e fomentar unha postura activa de tolerancia cero en cada persoa, tanto para impedir que este tipo de violencia chegue a suceder como para combatelo si atópase fronte ao mesmo.

O Concello de Lugo súmase xunto con outros gobernos locais á decisión da FEMP de continuar insistindo na importancia de incorporar ás iniciativas levadas a cabo desde calquera ámbito da vida local, accións en materia de sensibilización e prevención da violencia cara ás mulleres, de promocionar os valores básicos de respecto e empatía cara á o outro, de actuar de acordo con eles, de confiar na capacidade de cidadás e cidadáns para unha resolución pacífica dos conflitos, así como de garantir a igualdade entre sexos como parte da convivencia. Educar en igualdade é a principal medida para conseguir sociedades libres de violencia de xénero e de que esta tarefa esixe os esforzos continuos e coordinados de todas as institucións públicas, axentes sociais e da cidadanía no seu conxunto, do mesmo xeito que xa o vén facendo na procura de solucións ás situacións de malos tratos.

Noticias relacionadas