O Concelleiro de Medio Ambiente afirma que a Escoba de Plata é un recoñecemento a toda a cidade

Martes, 24 de xuño de 2008
Fonte: 
Gabinete de Prensa

O Concelleiro de Medio Ambiente, Lino González Dopeso, indicou hoxe que os servizos de aseo urbano e de tratamento do Concello, permitiron que a cidade acadase a escoba de plata na undécima edición do concurso organizado pola Asociación Técnica para a xestión de Residuos e Medio Ambiente (ATEGRUS).

Nos últimos anos viuse realizando unha profunda renovación dos servizos, o que supuxo un aumento do baldeo mecánico de calzadas en dúas unidades, o aumento do baldeo mecánico de alta presión con dúas novas baldeadoras, o mantemento e limpeza diaria de iglus e papeleiras, mantemento e lavado de contenedores con carga lateral, retirada e lavado de contenedores de carga traseira no centro histórico da cidade. Ademáis, realízase a recollida pola porta de papel- cartón, vidrio e envases do centro histórico, de luns a sábado.

Por outra banda o Concello elaborou un plan de limpeza especial para o polígono do Ceao, realizado os domingos e festivos (xa que non existe actividade empresarial) e que consiste no baldeo e barrido de calzadas e beirarrúas, así como unha brigada de limpeza especial que se realiza incidiendo especialmente na limpeza e retirada de plásticos, cartones, restos de defensas de coches, etc, que se acumulan na zona industrial da cidade.

O Concello de Lugo realiza tamén unha recollida selectiva de papel-carton y vidrio nas parroquias da zona rural.

Entre os anos 2006 e 2007 o Concello de Lugo levou a cabo unha serie de innovacións nos servizos de limpeza da cidade:

- Creación do punto limpo: Púxose en marcha no ano 2006, e a súa finalidade e recoller os residuos perigosos dos hogares, así como outros residuos non perigosos pero sí problemáticos de carácter ordinario.

No Punto Limpo aplícase unha política de xestión baseada na continua procura de solucións baseadas na eficiencia dos recursos e minimización de custos, a través da negociación cos xestores e sistemas integrados de xestión das diferentes fraccións de residuos. Así, pasouse de asignar unha cantidade importante de recursos económicos a fraccións como a liña branca, madeira, aceite, luminarias, etc… a conseguir unha gratuidade na xestión destas fraccións. O aumento no uso desta instalación, a tenor dos datos obtidos de residuos recolleitos, é de máis dun 100% anual, o que fai pensar xa na posibilidade da instalación doutro punto limpo máis na cidade, e ata dun punto limpo de carácter industrial.

-Soterramento de colectores: Dado que a Muralla de Lugo é Patrimonio da Humanidade, e o seu centro histórico ten un Plan Especial de Protección, optouse polo soterramento de colectores naqueles lugares nos que non existen restos arqueolóxicos de época romana. Implantáronse un total de 16 colectores de diferentes fraccións, logrando así que algunhas rúas da zona máis emblemática da cidade non teñan que acoller colectores en superficie. Como se dixo xa, no resto das rúas da zona centro optouse por implantar un sistema de retirada diúrna dos colectores, para maior realce da beleza desta zona.

-Plan de renovación de Papeleiras: a cidade dotouse dunha “nova imaxe” en canto á recollida de residuos refírese. Ao mesmo tempo acometeuse un ambicioso plan de renovación de papeleiras, que inclúe a substitución da totalidade das papeleiras non antivandálicas, por aquelas que si cumpren con esta característica. Optouse pola renovación das papeleiras de PVC de 40 litros por outras de 50 litros “co consecuente aumento de capacidade, de deseño moderno e antivandálicas. Ademais, as papeleiras de fundición tradicionais substituíronse por outras de fundición de aluminio, de maior calidade e tamén deseñadas para evitar na medida dos posible os actos de vandalismo”.

Concienciación cidadá
Por outra banda, o Concelleiro explicou que nos últimos anos se veñen desenvolvendo diversas campañas en colaboración con outras entidades e administracións como as fichas de comunicación de boas prácticas para hostaleiros e comerciantes como paso previo ao comezo da prestación do srevizo de “porta a porta” de envases, vidrio e cartón, e de boas prácticas no hogar, dirixido á poboación en xeral.

Ademais, como complemento ao gran esforzo investidor dos últimos dous anos, coa implantación da recollida mediante carga lateral e a amplación xeneralizada de servizos de recollida e limpeza viaria -medios e frecuencias de baldeos, varrido mecanizado, etc- desenvolveuse a campaña Lugo Limpo gústame + , que incluíu a rotulación completa de todos os vehículos de contrátaa con vinilo de alta resistencia e durabilidad, para que a campaña sexa permanente, cunha imaxe da cidade.

Recollida nos primeiros meses do ano
Nos cinco primeiros meses do ano 2008, o servizo de limpeza do Concello, recolleu máis de 17.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, o que supón un incremento do 3,06% respecto ao ano 2007.

En canto a recollida selectiva, recolleuse 321,46 toneladas de vidrio, 659,31 toneladas de papel en contenedor e 72,52 en porta, e 30,6 toneladas de enseres. Estas cifras supoñen un importante aumento respecto ao ano anterior.

Fontes públicas
Por outra banda, o Concelleiro, tal e como ven facendo dende que chegou ao seu cargo, recordou aos cidadáns que non se debe beber auga das fontes públicas xa que non hai nada que garantice que sexa apta para o consumo. González Dopeso afirmou que “cualquier manatial das fontes son susceptibles de contaminarse por elementos externos por eso poñemos carteles para avisar que se trata de auga non potable pero algúns de eles desaparecen”.

Noticias relacionadas