Concello e ADIF avanzan no deseño de nova estación intermodal de Lugo, que supoñerá un investimento de entre 27 e 31 millóns de euros

Adif dá un novo impulso á infraestrutura, situándoa ao mesmo nivel que o resto das cidades galegas

Prevé asinar en xaneiro con Concello e Xunta o convenio de colaboración que  establecerá as responsabilidades de cada unha das administracións e a forma de financiamento das distintas actuacións

Luns, 05 de novembro de 2018
Fonte: 
Gabinete de Prensa
Concello e ADIF avanzan no deseño de nova estación intermodal de Lugo, que supoñerá un investimento de entre 27 e 31 millóns de euros

Adif dá un novo impulso á estación intermodal de Lugo, situándoa ao mesmo nivel que o resto das cidades galegas, coa presentación hoxe, ao  Concello e á Xunta de Galicia, do anteproxecto da infraestrutura, que supoñerá un investimento de entre 27,5 e 31,6 millóns de euros (IVE incluído). Estas cantidades inclúen os 2.705.076 euros en que está orzada a estación de autobuses, a cargo da adminsitración autonómica.

O anteproxecto presentado á Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, trata de garantir a execución e explotación independente e eficaz das instalacións, así como unha óptima  intermodalidad.

O pasado mes de febreiro,  Adif comprometeuse co Concello de Lugo e a Xunta de Galicia a elaborar un anteproxecto único para a nova estación intermodal, así como a licitar un novo proxecto construtivo para a estación ferroviaria desde a fase de estudos previos, incluíndo a súa correspondente tramitación ambiental, no seu caso, e a súa coordinación cun proxecto de nova estación de autobuses, a desenvolver pola Xunta.

O anteproxecto presentado hoxe por  Adif segue as directrices do Protocolo entre o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia, o Concello de Lugo e  Adif para a implantación dunha estación intermodal, de data 4 de agosto de 2010.

O novo complexo intermodal inclúe estación ferroviaria, estación de autobuses e un novo aparcadoiro de vehículos privados, ademais da integración do conxunto na trama urbana de Lugo.

Vantaxes do novo proxecto

Entre as vantaxes do novo proxecto de estación intermodal destacan as seguintes:

  • Aproveitamento da ampla superficie actual sen uso ao nivel da praia de vías para implantar a nova estación.
  • Construción dun novo edificio de viaxeiros de ferrocarril para adecualo ás previsións de explotación.
  • Localización da nova estación de autobuses e dársenas no mesmo nivel da praia de vías, o que facilitará a construción e, fundamentalmente, a explotación das novas instalacións, favorecendo a  intermodalidad.
  • Construción dun aparcadoiro de vehículos.
  • Integración urbana.
  • Estudo de acceso peonil desde a cota superior e tratamento vexetal a través do noiro existente.
  • Actuacións de urbanización e outras de adecuación da contorna que se establezan.

Calendario

Unha vez acordado o proxecto,  Adif, Concello e Xunta de Galicia asinarán previsiblemente no mes de xaneiro un convenio que adecuará e actualizará o protocolo de 2010. O convenio establecerá as responsabilidades de cada unha das administracións e a forma de financiamento das distintas actuacións.

Audio

  • Lara Méndez, sobre a nova estación intermodal de Lugo | Descargar mp3

Noticias relacionadas