Comunicado de prensa da Policía Local de Lugo

Luns, 03 de agosto de 2020
Fonte: 
Gabinete de Prensa

Denuncia por non facer uso de máscara

Sobre as 9’45 horas do día 31 de xullo, unha patrulla da Unidade Territorial de Policía de Barrio observa a un individuo de 32 anos que camiña pola  Avd. Adolfo Suárez sen facer uso da máscara obrigatoria, comprobando máis tarde que a portaba colgada do cóbado. Foi denunciado por infracción á Lei de Saúde de Galicia, para o que foi necesario o seu traslado a dependencias policiais para a súa identificación, xa que se atopaba indocumentado.

Ás 19’45 horas do día 1 de agosto, durante un filtro encamiñado a comprobar o cumprimento das medidas impostas polo Covid-19, unha patrulla da Unidade Territorial de Policía de Barrio observa a presenza dun home que transita por cálea Bispo  Basulto sen facer uso da máscara obrigatoria, a cal tampouco portaba consigo, motivo polo cal foi denunciado.

O mesmo suxeito foi denunciado por infracción á Lei de Seguridade Cidadá xa que, durante a intervención dos axentes, proferiu frases e expresións que faltaban ao respecto dos mesmos.

Queima de restrollos

Durante a tarde do día 31 de xullo recíbese unha chamada telefónica, na Sala do 092, informando de que se están queimando neumáticos nunha leira de calle Abeto, polo que, de inmediato, se  comisiona no lugar unha patrulla da Unidade Territorial de Policía de Barrio, cuxos ocupantes constatan de que se trata dunha pequena queima de restrollos, que se extinguiu no momento da chegada dos axentes, sen que fose necesaria a presenza do Servizo de Extinción de Incendios.

Vehículo sen seguro

Na mesma tarde do día 31, durante un filtro de seguridade viaria, unha patrulla de Policía de Barrio comproba que un turismo circula por vía pública sen haber concertado seguro obrigatorio, motivo polo cal se procede á confeccionar a correspondente denuncia, que leva consigo unha sanción económica de 1.500 euros; ademais da retirada do automóbil para o depósito municipal ata que regularice dita situación.

Condutor con alcoholemia positiva

Sobre as 3’00 horas do día 1 de agosto unha patrulla policial procede a contactar co condutor do un turismo que circula pola  Avd. Marqués de  Ombreiro, observando que presenta signos externos compatibles coa inxesta de bebidas alcohólicas, motivo polo cal solicitan a presenza da Unidade de Atestados.

Realizadas as preceptivas probas de detección do grao de impregnación alcohólica, compróbase que arroxa senllos resultados positivos de 0’55 e 0’56 mg/ L, polo que se confecciona unha denuncia administrativa, que leva consigo unha sanción económica de 1.000 € e a detracción de 6 puntos do permiso de conducir.

O condutor do automóbil tamén foi denunciado por conducir o vehículo coa autorización administrativa caducada, a cal foi intervida para a súa remisión á autoridade competente.

Todo o actuado motivou que o vehículo fose retirado polo guindastre municipal, xa que non había ningunha persoa que se puidese facer cargo do mesmo.

Tamén durante a mañá do día 1 unha patrulla policial procede a dar o “alto” a un vehículo que circula pola rúa Mariña Española sen luces e en  zigzag, comprobando que o seu condutor presenta signos externos de consumir alcol. Acudidos os membros da Unidade de Atestados constátase que o condutor arroxa resultados positivos nas probas de alcoholemia de 0’59 e 0’62 mg/ L, ademais de que carece de permiso de conducir por perder a súa vixencia.

Por todo iso confecciónanse dilixencias para xuízo rápido por dous delitos contra a seguridade viaria, por conducir un vehículo de motor baixo a influencia de bebidas alcohólicas e perdendo a vixencia da autorización administrativa para conducir.

O vehículo foi inmobilizado.

Sobre as 4’45 horas do día 2 de agosto, unha patrulla policial procede a contactar co condutor dun turismo que circulaba pola Rúa dá Fraga e cometera unha infracción de tráfico, comprobando que presentaba signos externos de consumir alcol. Os membros da Unidade de Atestados realizan as probas de alcoholemia correspondentes e constatan que arroxa senllos resultados positivos de 0’61 e 0’62 mg/ L, motivo polo cal se confecciona a denuncia correspondente.

Denuncia por exceso horario en establecemento público

Ás 5’10 horas do día 1 de agosto, unha patrulla da Unidade Territorial de Policía de Barrio observa que un establecemento de cálea Catedral de atopa aberto ao público, co aforo case completo e música con volume elevado, motivo polo cal realizan as comprobacións oportunas relativas á licenza de actividade, podendo constatar de que o local xa debería estar pechado e desaloxado. Por todo iso o citado establecemento foi denunciado por exceder o horario establecido.       

Alarma de incendio en edificio

Durante a noite do sábado ao domingo recíbese unha chamada telefónica na Sala do 092 informando de que unha alarma está a soar constantemente nun edificio da rúa Xosé  Novo Freire, polo que se traslada ao lugar de inmediato unha patrulla da Unidade Territorial de Policía de Barrio, logrando acceder ao interior do inmoble e comprobar que se trata da alarma de incendio. Despois dunha inspección en profundidade de todo o edificio, con apoio posterior do Servizo de Extinción de Incendios, constátase de que non existen motivos para o funcionamento da citada alarma, polo que se procede á súa desconexión.

Auxilio a persoas

 Ás 8’40 horas recíbese un aviso, na Sala do 092, informando de que unha persoa maior atópase caída no interior do seu domicilio, no barrio de Galegos, sen que sexa capaz de valerse por si mesma. Se  comisiona de inmediato unha patrulla da Unidade Territorial de Policía de Barrio, cuxos compoñentes, tras constatar a información recibida, requiren a presenza dunha dotación de Bombeiros, para poder acceder á vivenda a través dunha xanela que se atopaba  semiabierta, sendo necesario a rotura dunha porta interior para chegar á estancia onde se atopaba a anciá, de 90 anos de idade, a cal é inicialmente asistida no lugar polos sanitarios do 061, que previamente foran requiridos, que posteriormente procederon ao seu traslado ao  HULA para unha mellor valoración, xa que aparentemente atopábase en bo estado.

 Ás 2’35 horas do día 3 de agosto recíbese comunicación de que unha persoa maior atópase desorientada. Dita persoa contactaría na vía pública con dous mozos aos que dixo que se dirixía a ver á súa filla, polo que lle solicitaron un taxi. Foi o taxista quen se decatou do estado da muller, de 77 anos de idade, xa que non sabía concretar onde dirixíase exactamente. Os compoñentes da patrulla de Barrio trasladada ao lugar de inmediato, despois de realizar as indagacións oportunas, puideron pescudar o domicilio da muller, ata onde foi trasladada, quedando no seu interior, xa que non necesitaba asistencia sanitaria, non sen antes contactar telefonicamente coa filla da anciá para poñer no seu coñecemento o ocorrido.

Queixas por molestias de volume de música e inspección de local

 Ás 20’30 horas do domingo día 2 de agosto recíbese unha chamada, na Sala do 092, informando das molestias que produce a música procedente dun local de cálea Concepción Arenal. Trasládase ao lugar unha patrulla da Unidade Territorial de Policía de Barrio e constata que a música procede dun establecemento que non está autorizado a utilizar equipo reprodutor de son, motivo polo cal se confecciona a denuncia correspondente.

Á 1’00 horas do domingo día 2 de agosto recíbese unha queixa polas molestias que produce o volume da música procedente dun local da rúa Salvador de Madariaga.  Trasládase ao lugar unha patrulla da Unidade Territorial de Policía de Barrio, cuxos ocupantes comproban que a música para cesado, a pesar do cal se poñen en contacto co encargado do establecemento para advertirlle das queixas recibidas.Realízase unha inspección do establecemento para comprobar se a actividade desenvolvida adáptase á licenza que ostenta, enviando o resultado ao departamento municipal correspondente.

Valado de vía pública por caída de fragmentos de fachada

 Ás 22’30 horas do sábado día 1 de agosto recíbese información, na Sala do 092, de que sobre unha parte da beirarrúa da rúa San Roque hai restos do que parecen ser pedras. Os membros da patrulla da Unidade Territorial de Policía de Barrio comisionados no lugar comproban que devanditos restos parecen proceder do  enfoscado da fachada do edificio adxacente, motivo polo cal, en previsión de que poida caer algún fragmento máis e poida lesionar a algún peón, procederon a valar e  encintar a zona, ata que a fachada poida ser revisada por persoal técnico e procédase á súa reparación en caso de ser necesaria.

Noticias relacionadas