95 Graduados Sociais prestarán de balde asesoramento socio-laboral á veciñanza de Lugo e da provincia con escasos recursos

Farano a través do novo servizo que ofrece o Colexio Oficial de Graduados de Lugo, que adopta unha fórmula pioneira en España ao desenvolverse con apoio institucional

Colexiados Expertos en Dereito do Traballo e da Seguridade Social, en coordinación cos departamentos de Servizos Sociais dos Concellos, ofrecerán atención individualizada

Exemplos de consultas: pensións de xubilación, invalidez, non contributivas... prestación por desemprego, reclamacións salariais ou despidos, autoemprego, relacións ou conflitos laborais, dereitos a axudas sociais...

Xoves, 07 de marzo de 2019
Fonte: 
Gabinete de Prensa
95 Graduados Sociais prestarán de balde asesoramento socio-laboral á veciñanza de Lugo e da provincia con escasos recursos

A Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, o Deputado de Relación Institucionais, Álvaro Santos, o Presidente do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Lugo, Manuel Núñez, e a Deputada de Promoción Económica e Social, Sonsoles López, presentaron este xoves o servizo de asesoramento socio-laboral que 95 graduados sociais da provincia prestarán de balde a lucenses en situación de vulnerabilidade e con escasos recursos. Na presentación, que tivo lugar nas instalacións do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Lugo, tamén participaron membros da directiva e numerosos colexiados e representantes de diversas institucións da cidade e da provincia.

Este novo servizo adopta unha fórmula pioneira en España ao desenvolverse con apoio institucional. A Deputación de Lugo asinou un convenio co Colexio Oficial de Graduados de Lugo para poder desenvolver esta prestación na provincia cunha achega de 30.000 euros. Así o destacou o Presidente do Colexio de Graduados Sociais, que salientou a importancia da sinatura do convenio de colaboración co organismo provincial para poder difundir o servizo entre todos os posibles usuarios, o que requiría un investimento que non estaba ao alcance da entidade colexial. Este apoio pon de manifesto, como indicou Manuel Núñez, o compromiso da Deputación coa “Xustiza Social”, lema que preside a actividade do Colexio Oficial de Graduados. Tamén quixo agradecer o apoio da Alcaldesa de Lugo, que se volcou no plan en canto o coñeceu e foi a que os animou a darlle cobertura provincial con axuda da Deputación.

No acto, a Alcaldesa valorou que “os servizos sociais están moitas veces saturados e sobrecargados de competencias, cada vez con máis persoas demandantes. Por tanto temos que facer un esforzo neste eido, dinamizando o tecido económico e fomentando a autonomía persoal a través do emprego de calidade, o que necesariamente pasa por un asesoramento axeitado prestado por profesionais expertos”.

Pola súa banda, Álvaro Santos subliñou que “vivimos no medio dun maremagnum administrativo que é moi complexo para as persoas que están suxeitas a esas normas. Este servizo constitúe un vehículo condutor cara un cambio social que garante unha relación fluída entre traballadores e empregados, así como entre cidadáns e a administración. Outro dos piares deste servizo é que é un espazo de consulta fiable e accesible, que vén para quedarse e que constituirá un antes e un despois na prestación de servizos sociais nesta provincia”.

Sonsoles López destacou que “viamos que era patente a necesidade de asesoramento e parecíanos fundamental que este servizo se estendera a todo o territorio da provincia. Dotar de asistencia de calidade ás persoas que máis o necesitan encaixa cos obxectivos do goberno da Deputación, que pasa por outorgarlles aos cidadáns e cidadás as ferramentas necesarias para resolver os seus problemas cotiás”.

Un servizo necesario

O servizo de asesoramento desenvolvido polo Colexio de Graduados Sociais parte da necesidade detectada polo colectivo profesional en numerosos traballadores e mesmo pequenas empresas, que debido á crise atópanse en situación vulnerable e con escasos medios para acceder a asesoramento especializado nas materias que máis lles preocupan. Este servizo, de balde para os usuarios e usuarias, ofrécelles a estes cidadáns un soporte no que podan asesorarse sobre as directrices á hora de xestionar as súas cuestións laborais e sobre dereitos ou coberturas sociais, así como trámites e xestións, a través de profesionais expertos nestas materias, como son os graduados sociais.

95 Graduados Sociais para veciños de toda a provincia

O Colexio de Graduados Sociais de Lugo conta con 95 colexiados expertos en Dereito do Traballo e da Seguridade Social, que neste momento son exercentes libres e contan con despachos en toda a provincia, nos que asesoran a diario ao 80% das Pemes e representan tecnicamente ante os Xulgados do Social e Tribunais Superiores de Xustiza a traballadores, pensionistas e empresas.

Eles serán os encargados de prestar este servizo de xeito gratuíto, dispoñible en todas as localidades da provincia de Lugo. Grazas ao apoio da Deputación poderá desenvolverse unha campaña de difusión e información para chegar ao máximo número posible de potenciais beneficiarios. O Colexio de Graduados Sociais ten como obxectivo canalizar unha coordinación cos departamentos de Servizos Sociais dos Concellos da provincia de Lugo, de xeito que lle trasladen as consultas dos veciños ou veciñas nos que detecten necesidade deste asesoramento socio-laboral. O servizo foi deseñado para ofrecer un acceso áxil e rápido, no que os interesados só teñen que solicitar unha cita, indicando cal é a súa zona, e expoñer o motivo da consulta. Logo recibirán o asesoramento directo dun profesional experto nun corto prazo.

Asesoramento en materias sociais e laborais

Entre as cuestións que se poden consultar figuran xestións relacionadas con estranxeiría ou outras materias sobre prestacións da Seguridade Social, relacións e conflitos laborais. Desde pensións de xubilación, invalidez, non contributivas, etc, ata prestacións por desemprego, reclamacións salariais ou despidos. Ademais, o Colexio abre este servizo a colectivos como emprendedores novos ou senior que queiran abrirse camiño no autoemprego e carezan de medios para acceder a un asesoramento de calidade. Neste senso, o proxecto pretende cubrir unha parcela que non poden abarcar no seu conxunto os servizos sociais, que é a atención integral, abranguendo o aspecto laboral ademais do social. Citan como exemplo o dunha persoa que queda en paro e non ten dereito a axudas sociais pero si pode ter dereito a unha prestación por desemprego. Neses casos, explica, necesitará tamén o apoio de expertos en xestións deste tipo para poder canalizar a solicitude o ou ver cales son as súas opcións.

Multimedia

  • 95 Graduados Sociais prestarán de balde asesoramento socio-laboral á veciñanza de Lugo e da provincia con escasos recursos

Noticias relacionadas