Servizos Sociais destinará 608.000 euros á vixilancia dos sete centros de convivencia municipal da cidade

Os pregos do contrato, prorrogable por períodos anuais durante un máximo de tres anos, serán aprobados esta semana en Xunta de Goberno

Na reunión de mañá autorizarase, asemade, a concesión de catro licenzas urbanísticas, unha delas á Consellería de Cultura para a restauración do cubo XXXI da Muralla

Martes, 12 de novembro de 2019
Fonte: 
Gabinete de Prensa
Servizos Sociais destinará 608.000 euros á vixilancia dos sete centros de convivencia municipal da cidade

A área de Servizos Sociais destinará un total de 608.141’1€ (IVE incluído) á vixilancia dos Centros de Convivencia da cidade.

O prego de prescricións técnicas do contrato será autorizado esta semana pola Xunta de Goberno, así como o gasto previsto para as tres anualidades durante as que, como máximo, pode prorrogarse a licitación.

A adxudicación dividirase en sete lotes, un por cada unha destas dependencias (Fingoi, Sagrado Corazón, Milagrosa, Uxío Novoneyra, Maruja Mallo, Lamas de Prado e María Balteira), por un importe individual anual de 28.959’10 (IVE incluído).

A edil Olga López Racamonde, sinalou algún dos requisitos que contemplan as cláusulas. “A prestación levarase a cabo con presenza física permanente dun vixiante sen armas por cada centro de convivencia, todos os días do ano, de luns a venres, onde colaborará na supervisión e control de acceso e saída dos usuarios, na súa protección así como na dos bens que conteñen ademais de axudar ao persoal municipal no desenvolvemento de tarefas como a achega de información, a orientación e auxilio das persoas que os frecuentan, a apertura e peche das instalacións ou a comprobación da existencia de avarías, etc…”

Por outra banda, a concellería de Urbanismo trasladará tamén á xuntanza de mañá a aprobación de catro licenzas. Unha para a instalación dun ascensor nun edificio da rúa Magnolia, por importe de 57.609’22 euros, cun prazo de execución de 18 meses. Outra para a legalización de varias obras de reforma no vestíbulo e trasteiros dun inmoble de Nazario Abel, por valor de 2.000€. Unha terceira para a reorganización de varias parcelas no polígono de Santa María Alta e, por último, a outorgada á Consellería de Cultura e Turismo para que proceda á restauración do cubo XXXI da Muralla.

Pola contra, denegarase o permiso para unha demolición parcial de tres edificios e a súa substitución por outros dedicados a vivenda e locais comerciais no Carril dos Fornos logo de que o seu promotor non presentase o proxecto arqueolóxico esixido, ao tratarse de inmobles asentados en zona Pepri para a que se require a realización de escavacións arqueolóxicas cando se prevén afeccións ao subsolo ou movementos de terras, como era o caso.

Noticias relacionadas