O Concello de Lugo require oficialmente á empresa Urbaser o cumprimento dos servizos mínimos na folga de limpeza

Venres, 13 de xuño de 2014
Fonte: 
Gabinete de Prensa

O Concello de Lugo requeriu oficialmente á empresa Urbaser o cumprimento inmediato dos servizos mínimos na folga de limpeza e recollida do lixo e faille a advertencia formal de que adoptará as medidas legais que sexan precisas.

O requerimento foille notificado hoxe de xeito oficial á empresa Urbaser e nel o Concello require á empresa Urbaser S.A. para que “de xeito inmediato proceda a adoptar as medidas oportunas para o cumprimento dos servizos mínimos establecidos polo Concello, coa advertencia de que, en caso contrario, se adoptarán pola Administración Municipal as medidas legales precisas para garantir o seu cumprimento, todo elo en orde a asegurar a protección da salubridade pública, competencia municipal”, tal e como establece a Lei Reguladora das Bases do Réxime Local.

Este requerimento oficial prodúcese para que sexan atendidos os servizos mínimos na folga indefinida que comezou na madrugada do luns ó martes.

Os servizos mínimos, tal e como publicou o Boletín Oficial da Provincia o pasado sábado, día 6 de xuño,  son os seguintes:

DO 9 DE XUÑO DE 2014 AO 12 DE XUÑO DE 2014, AMBOS INCLUSIVE, E DO
17 DE XUÑO DE 2014 EN ADIANTE

SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA

ADMINISTRACIÓN (Administrativos, Auxiliares e outros)     30%

CONSERVACIÓN E MANTENEMENTO (Oficiais Taller e Persoal
    Mantenemento)                                                                   30%

MANDOS INTERMEDIOS (Encargados e Capataces)          50%

EXECUCIÓN DIRECTA  (Conductores, peóns e peóns
conductores)                                                                            50%

SERVIZO DE RECOLLIDA DE RSU

ADMINISTRACIÓN (Administrativos, Auxiliares e outros)      30%
CONSERVACIÓN E MANTENEMENTO
(Oficiais Taller e Persoal Mantenemento)                                 30%

MANDOS INTERMEDIOS
(Encargados e Capataces)                                                        70%

RECOLLIDA DE RSU                                                                70%
RECOLLIDA DE BOLSEO                                                         70%
RECOLLIDA DE ENVASES LIXEIROS                                     50%
RECOLLIDA DE PAPEL-CARTÓN                                            50%
RECOLLIDA DE VIDRO                                                            50 %
RECOLLIDA DE VIDRO PORTA A PORTA                              50 %

DO 12 DE XUÑO DE 2014 AO 16 DE XUÑO DE 2014, AMBOS INCLUSIVE

As seguintes porcentaxes consideraranse no caso das zonas afectadas pola
festividade sobre os servizos realmente prestados en datas análogas do ano 2013.
No caso do resto da cidade, sobre os servizos ordinarios
prestados.

SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA NAS ZONAS ESPECIALMENTE AFECTADAS
POLO DESENVOLVEMENTO DA FESTIVIDADE

ADMINISTRACIÓN  (Administrativos, Auxiliares e outros)                30%

CONSERVACIÓN E MANTENEMENTO  (Oficiais Taller e Persoal Mantenemento) 30%

MANDOS INTERMEDIOS (Encargados e Capataces)                     100%

EXECUCIÓN DIRECTA (Conductores, peóns e peóns condutores) 100%


SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA NO RESTO DA CIDADE

ADMINISTRACIÓN (Administrativos, Auxiliares e outros)                   30%

CONSERVACIÓN E MANTENEMENTO (Oficiais Taller e Persoal Mantenemento) 30%

MANDOS INTERMEDIOS (Encargados e Capataces)                         70%

EXECUCIÓN DIRECTA (Conductores, peóns e peóns condutores)    70%

SERVIZO DE RECOLIDA DE RSU NAS ZONAS ESPECIALMENTE AFECTADAS
POLO DESENVOLVEMENTO DA FESTIVIDADE ANTES INDICADAS

ADMINISTRACIÓN (Administrativos, Auxiliares e outros)                    30%

CONSERVACIÓN E MANTENEMENTO (Oficiais Taller e Persoal Mantenemento) 30%

MANDOS INTERMEDIOS
(Encargados e Capataces)                          70%

RECOLLIDA DE RSU 100%
RECOLLIDA DE BOLSEO 100%
RECOLLIDA DE ENVASES LIXEIROS 100%
RECOLLIDA DE PAPEL-CARTÓN 100%
RECOLLIDA DE VIDRO 100 %
RECOLLIDA DE VIDRO PORTA A PORTA 100 %

SERVIZO DE RECOLIDA DE RSU NO RESTO DA CIDADE

ADMINISTRACIÓN  (Administrativos, Auxiliares e outros)  30%

CONSERVACIÓN E MANTENEMENTO
(Oficiais Taller e Persoal Mantenemento) 30%

MANDOS INTERMEDIOS (Encargados e Capataces) 70%

RECOLLIDA DE RSU 50%
RECOLLIDA DE BOLSEO 50%
RECOLLIDA DE ENVASES LIXEIROS 50%
RECOLLIDA DE PAPEL-CARTÓN 50%
RECOLLIDA DE VIDRO 50 %
RECOLLIDA DE VIDRO PORTA A PORTA 50 %

Noticias relacionadas