A apertura de plicas para a construción do MIHL supón un novo paso para a realización desta importante infraestrutura para a cidade

Xoves, 29 de maio de 2008
Fonte: 
Gabinete de Prensa

O Alcalde de Lugo, José López Orozco, presidiu a apertura de plicas das 25 empresas que optan á construción do Museo Interactivo da Historia de Lugo (MIHL). Trátase dalgunhas das empresas máis prestixiosas da construción española, que concursan para a posta en marcha dunha das grandes apostas do equipo de López Orozco, o MIHL, que dotará á cidade de Lugo dunha infraestrutura pioneira en toda Galicia.

O MIHL construirase nunha parcela próxima á Avenida Infanta Elena, dentro do Parque da Milagrosa.

A empresa á que se contrate esta obra, o informe está previsto que se remate en 3 meses, terá que seguir o proxecto de construción realizado por Nieto-Sobejano Arquitectos, seleccionado polo Concello de Lugo.

O pliego de condicións para a adxudicación, explica cales son os criterios obxectivos que se van a ter en conta para adxudicar a obra:

A oferta económica permite obter ata 45 puntos de 100, valorarase a baixa facendo a media entre todas as empresas.

Valorarase tamén o programa presentado e os prazos de execución da obra -ata 25 puntos-, así como o plan de control de calidade -ata 10 puntos-, é dicir a presentación de selos ou certificados de calidade e a porcentaxe que dedicará (sobre o orzamento da obra) para o control de calidade dos materiais e execución.

Outro dos aspectos que se valorarán é o plan e período de mantemento -ata 10 puntos- , que supón o prazo de garantía ao que se compromete a empresa adxudicataria unha vez rematada a obra.

Empresas presentadas, oferta económica e prazos de construción:

1) Fdo. Construçoes, S.A.: 8.759.000 euros, prazo 19 meses

2) Construcciones Alea, S.L.: 7.552.563,22 euros, prazo 17 meses

3) Obrascon Huarte Laín, S.A. (OHL): 8.010.692,50 euros, prazo 17 meses

4) Teconsa: 7.510.971,82 euros, prazo 18 meses

5) Ute Diconsa-Comsa: 7.737.391,67 euros, prazo 17 meses

6) Dragados, S.A.: 7.707.608,89 euros, prazo 16,8 meses

7) J. Naray, S.L.: 7.970.970 euros, prazo 19 meses

8) Ferrovial Agromán, S.A.: 7.532.416 euros, prazo 16,8 meses

9) Ute Construcciones Coto Ribadeo, S.L.-Construcciones y Estudios, S.A.: 6.744.924,25 euros, prazo 16,8 meses

10) Ute Acciona Infraestructuras, S.A.-Bruesa Construcción, S.A.: 7.519.276,59 euros, prazo 16,8 meses

11) Construcciones Vilamiño, S.A.: 7.553.292,02 euros, prazo 504 días

12) UTE Vías Construcciones, S.A.-Aberman Empresa Constructora, S.A.: 7.630.000 euros, prazo 16 meses e 23 días

13) UTE Asogal Construcciones, S.L.-Construcciones J. Mauri e Hijos, S.L.: 8.010.692,50 euros, prazo 17 meses

14) Radio Record Montajes, S.L.: 8.098.000 euros, prazo 19 meses

15) UTE Aldesa-Cuadernas y Arcos, S.L.: 6.948.147,94 euros, prazo 18 meses

16) Conrsan-Corvián Construcción, S.A.: 8.081.645,60 euros, prazo 16,8 meses

17) UTE Viviendas y Obras Civiles, S.A.-Contrucciones Taboada y Ramos, S.L.: 8.584.000 euros, prazo 16,8 meses

18) San Martin, S.A.: 7.095.309,92 euros, prazo 18 meses

19) Emmsa: 7.870.538,23 euros, prazo 16,8 meses

20) UTE Copcisa, S.A.-Constructora Hispánica: 7.776.810 euros, prazo 19 meses

21) Winterra, S.A.: 7.236.489,47 euros, prazo 17 meses

22) Construcción, Rehabilitación y Conservación, S.L.: 8.482.216,82 euros, prazo 17 meses

23) UTE Indeza-Alberto Martíns de Mesquita e Filhos, S.A.: 8.032.591,60 euros, prazo 16 meses e 24 días

24) UTE FCC Construcción, S.A.-Antalsis, S.L.: 7.343.509 euros, prazo 16,8 meses

25) Exisa, S.A.: 8.494.224,73 euros, prazo 20 meses.

Proxecto de Nieto Sobejano

A idea dos arquitectos Nieto-Sobejano suscita un parque-museo, é dicir un proxecto que xorde da relación coa paisaxe. Iso significa que en realidade gran parte do edificio queda semienterrado baixo un amplo xardín que se vincula ao próximo Parque da Milagrosa. Con todo, uns grandes edificios cilíndricos emergerán desde patios circulares e transmitirán a imaxe do novo museo á cidade. Exteriormente irán revestidos dunha celosía metálica de aceiro corten que se iluminará na noite. No interior, os materiais variarán segundo as distintas áreas, e adáptanse ás condicións dun museo interactivo (materiais absorbentes, madeiras, revocos, solados de hormigón, chans técnicos, etc)

Trátase dun proxecto moi innovador tanto na súa arquitectura como na súa futura instalación museográfica. A súa cuberta é, en realidade, un gran xardín arbolado, no que aparece un conxunto de patios circulares afundidos.

O museo distribuirase en catro plantas:

1.- PLANTA COTA 0
Corresponde ao nivel de acceso pola cuberta ajardinada. Sobresalen únicamente os cilindros principais do edificio, así como os dos ascensores, escaleiras e instalacións. O acceso ao edificio pode realizarse desde o ascensor, as escaleiras de servizo, ou a rampa-escaleira circular que baixa ao patio circular de entrada

2.- PLANTA COTA -5.70
Esta planta inclúe a maior parte dos elementos de programa do edificio. Un gran patio circular de 235 m2 constitúe o centro e acceso do museo. Todos os espazos interiores vincúlanse por medio dun área aberta e flexible de vestíbulo e circulacións. Dous patios menores de 92 m2 e de 17 m2 respectivamente, iluminan as áreas de cafetería e de oficinas. Existen dous espazos expositivos principais. A sala de exposicións temporais sitúase na banda oeste do edificio e desenvólvese nunha única planta, comunicando directamente coa zona de carga / descarga e almacéns. O área de exposicións permanentes inclúe unha zona de 3,50 m de altura concibida para expositores, vitrinas, etc. de menor escala, e un espazo protagonista, unha "caixa escénica" circular de case 500 m2 e 10 m de altura libre cuxo chan sitúase á cota -13.00 m. Un espazo circular de menor dimensión, con acceso desde o área común, inclúe a biblioteca do centro.

A banda situada ao norte constitúe o área privada e de servizos do museo, con acceso de vehículos de carga e descarga, instalacións, almacéns, zona de persoal, administración e dirección, e cociña da cafetería.

3.- PLANTA COTA -9.35
Inclúe espazos de almacén, servizos e caixas de escaleira e ascensores.

4.- PLANTA COTA-13.00
Corresponde ao nivel de chan da "caixa escénica" configurada como espazo escénico audiovisual apta para distintas configuracións en función do futuro proxecto museográfico. O espazo anexo incorpora un almacén e locais de servizo complementarios.

Unha serie de salas cilíndricas albergan as áreas expositivas que culminan no espazo principal do museo que distingue dous espazos destinados ás exposicións.

Xa que logo, o museo contará con locais para exposicións temporais, salón de actos, biblioteca, ademais de café, tenda, administración, etc. É de destacar que o sistema energético do edificio farase por medio de calderas de biomasa, o que evita o emprego de enerxías non renovables e favorece a súa sostibilidade.

Noticias relacionadas