O Concello fomenta a creatividade literaria dos mozos lucenses co XXI Certame de contos e relatos curtos Trapero Pardo

Os rapaces e rapazas de 12 a 18 anos de calquera centro educativo da provincia interesados en participar poden entregar os seus traballos ata o 20 de novembro no centro de convivencia Uxío Novoneyra ou no Rexistro Xeral do Concello

O certame ofrece 3 premios dotados de 200, 100 e 70 euros para os traballos realizados polos mozos de 12 a 14 anos e de 250, 130 e 100 euros para os de 15 a 18 anos. Os gañadores tamén recibirán un diploma e un lote de libros

Martes, 13 de outubro de 2015
Fonte: 
Gabinete de Prensa
XXI Certame de contos e relatos curtos Trapero Pardo

O Concello de Lugo, a través da área de Concello e Cidadanía, fomenta a creatividade literaria dos mozos e mozas lucenses co XXI Certame de contos e relatos curtos Trapero Pardo, dirixido a todos os rapaces e rapazas de 12 a 18 anos de calquera centro educativo da provincia de Lugo de ensino non universitario.

O prazo de presentación dos traballos está aberto ata o 20 de novembro. Presentaranse por triplicado, escritos por unha soa cara. Os traballos enviaranse sen remite á área de Educación, no Centro de Convivencia Uxío Novoneyra ou ao Rexistro Xeral do Concello, indicando no sobre: 21º Certame de Contos e Relatos Curtos Trapero Pardo e a categoría na que participa, de 12 a 14 anos ou de 15 a 18 anos. Noutro sobre, pechado e baixo o mesmo lema, indicarase o nome, enderezo, idade, teléfono e centro onde estuda o participante. Os contos deberán ser traballos inéditos, escritos en lingua galega e de temática libre. A extensión non pode ser superior a dez páxinas.

Os participantes, que poderán presentar un máximo de tres traballos, dos que só un poderá ser premiado, optarán a premios que ascenden a 200, 100 e 70 euros na categoría de 12 a 14 anos, e a 250, 130 e 100 euros para os de 15 a 18 anos. Todos os gañadores recibirán ademais un diploma e un lote de libros.

A resolución do xurado, que estará integrado por diversas persoas que desenvolven o seu labor no campo da cultura e da educación, farase pública no mes de decembro. Os contos premiados quedarán a disposición do Concello de Lugo, que poderá publicalos ou facer o uso deles que estime conveniente.

Máis info

  • Bases do XXI Certame de Contos e Relatos Curtos Trapero Pardo | Descargar pdf

Noticias relacionadas