O próximo luns 20 de abril comeza o prazo de pagamento voluntario do Imposto de Bens Inmobles

O Concello de Lugo ten previsto recadar 20,7 millóns de euros  por este tributo e porá ó cobro máis de 102.000 recibos 

Venres, 17 de abril de 2015
Fonte: 
Gabinete de Prensa

A Concellería de Economía, que dirixe Sonia Méndez, anuncia que dende o próximo luns 20 de abril comezará o prazo de pagamento en vía voluntaria do Imposto sobre Bens Inmobles, que se prolongará ata o 22 de xuño.

Desta maneir, o Concello porá ó cobro este ano un total de 102.466 recibos do IBI por un importe total de 20.795.851,40 euros.

Esta cifra supón unha diminución de 52.106 euros con respecto do ano pasado, que se produce ao ter o Concello conxelado o imposto e ademais Lugo é a cidade galega que ten o IBI máis barato.

Bonificacións

Ademais de manter conxelado un ano máis este tributo, o Concello de Lugo ten establecidas unha serie de bonificacións das que se poden beneficiar tanto cooperativistas como titulares de vivendas de protección oficial e familias numerosas, entre outros colectivos, sempre e cando os contribuíntes así o soliciten.

A Ordenanza fiscal do Imposto sobre Bens Inmobles establece unha bonificación do 90% na cota íntegra do imposto, sempre que se solicite antes do inicio das obras, para os inmobles que constitúan o obxecto da actividade das empresas de urbanización, construción e promoción inmobiliaria tanto de obra nova como de rehabilitación equiparable a esta, e non figuren entre os bens do seu inmobilizado. O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá dende o período impositivo seguinte a aquel en que se inicien as obras ata o posterior á terminación delas.

Tamén teñen dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do imposto, durante os tres períodos impositivos seguintes ó do outorgamento da cualificación definitiva, as vivendas de protección oficial e as que resulten equiparables a estas conforme á normativa da Comunidade Autónoma.

Asimesmo, establécese unha bonificación do 95% da cota íntegra para os bens rústicos das Cooperativas Agrarias e de Explotación Comunitaria da Terras.

Outro colectivo que se beneficia de bonificacións é o dos contribuíntes que teñan a condición de titulares de familia numerosa, sempre que o inmoble gravado estea destinado a vivenda habitual e que o seu valor catastral non rebase os 60.000 euros. Neste caso a porcentaxe de bonificación oscila entre o 30% e o 90%, en función do valor catastral da vivenda.

Por último, o Concello de Lugo tamén bonifica no 95% da cota íntegra do imposto para os inmobles propiedade da Universidade de Santiago de Compostela directamente destinados a fins universitarios.

A evolución dende o ano pasado ten poucos cambios xa que se poñerán ó cobro este ano 88.542 recibos de urbana, por un importe de 20.739.260,01 euros, o que supón un incremento de 211 recibos, un 0,24% máis, pero unha recadación de 51.818 euros menos.

Tocante a rústica, o número de recibos que se pasarán ó cobro é de 13.924 por importe de 56.591,39 euros. O número de recibos aumenta en 85, o que supón un 0,61% máis, e o importe descende en 287,63 euros, un 0,51 menos que en 2014.

Noticias relacionadas