Utilización do Auditorio Municipal Gustavo Freire

Código: 
404
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Achegar coa solicitude información detallada do evento a realizar.
  • Dar conta á SGAE (ou entidade de representación que proceda) e liquidar os dereitos que puideran corresponder.
  • Dispoñer dunha póliza de responsabilidade civil conforme ao disposto na Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.