Solicitude de información sobre réxime e condicións urbanísticas

Código: 
201
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Modelo 201 debidamente cumplimentado.
  • Deberá achegar xustificante de pagamento do Modelo 103 de  autoliquidación en concepto de Taxa pola prestación de Servizos Urbanísticos (Consultas Urbanísticas),que ascende 186,69€. Deberase facer o pago en calquera das seguintes entidades bancarias: Abanca, CaixaBank, BBVA e Banco Sabadell.
  • Plano de situación da cartografía municipal,  faciliítao o servizo de Topografía, sito na 4º planta, de luns a venres en horario de 12:00 a 014:00  ou solicitándoo por correo electrónico no siguiente enderzo planosdesituacion@lugo.gal.