Informe de vivenda para reagrupamento familiar

Código: 
903
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Fotocopia compulsada do documento acreditativo da identidade da persoa solicitante e/ou da persoa a quen representa
  • Fotocopia do documento acreditativo do inicio do procedemento ante a Subdelegación do Goberno - Estranxeiría para o cal se solicita Informe de Vivenda
  • Fotocopia do título que habilite a ocupación da vivenda (título de propiedade, contrato de aluguer, etc.)
  • Fotocopia do último recibo, se procede, do aluguer da vivenda ou xustificante de pago do recibo da hipoteca