Información do Servizo Municipal de Enxeñería relativa á Clasificación da Vía Municipal

Código: 
291
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá aportar

  • Descrición das intervencións que se prevén realizar na parcela
  • Plano de situación da parcela no Plan Xeral de Ordenación Municipal
  • Plano Catastral da parcela
  • Xustificante de pago das taxas municipais por informes emitidos por Técnicos Municipais a petición do interesado