Grupos musicais (corais, dúos, magos, grupos de gaitas) para a celebración das festas patronais nos barrios e parroquias do municipio de Lugo

Código: 
406
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Fotocopia do documento de identidade da persoa solicitante
  • Copia do documento acreditativo da representación que ten a persoa solicitante da entidade ou asociación
  • Fotocopia do NIF /CIF da asociación ou institución que representa
  • Declaración xurada confirmando a actuación de: grupo musical, maxia, coral, dúo (o día solicitado)