Exención do imposto sobre vehículos de tracción mecánica

Código: 
306
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Certificación acreditativa do grao da discapacidade ou de goce das pensións previstas no artigo 1.2 da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades (orixinal e copia)
  • Permiso de circulación do vehículo (orixinal e copia)

Observacións

A concesión deste beneficio fiscal producirá efectos para o exercicio seguinte a aquel no que se formula a súa solicitude