Comunicación de aceptación do servizo de axuda no fogar na modalidade de acceso directo