Comunicación ao Rexistro Municipal de Asociacións

Código: 
525
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

 Para o cambio de directiva

  • Dni da persoa que exerce a presidencia da asociación( fotocopia compulsada ou orixinal e fotocopia para a compulsa)
  • Dni da persoa que exerce a secretaría da asociación ( fotocopia compulsada ou orixinal e fotocopia para a compulsa)
  • Copia da acta
  • xustificante de ter comunicado o cambio á Xunta de Galicia

 Para o cambio de estatutos

  • Novos estatutos (orixinal e fotocopia para compulsar)

 Para o cambio de enderezo social

  • Copia da acta
  • Xustificante de ter comunicado este cambio na Xunta de Galicia
  • Novo CIF onde figure o novo enderezo social