Comunicación ao Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos ou ao Rexistro Municipal de Cans