Certificado signos externos

Código: 
312
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Certificado, co fin de ser unido á solicitude de asistencia xurídica gratuíta e conforme ao previsto no Decreto 146/1997, do 22 de maio, da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais da Xunta de Galicia:
    • Empadroamento da unidade familiar
    • Situación como contribuínte nos impostos IBI, IAE e vehículos
    • Outro signos externos de que haxa constancia nese Concello