Bonificacións do imposto sobre bens inmobles (IBI) para vivendas de protección oficial e as equivalentes conforme á normativa da comunidade autónoma

Código: 
302
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar con esta solicitude (Orixinal e Copia)

  • Cédula  de  cualificación  provisional  e  definitiva  de  vivenda  de protección oficial, expedida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.