Bonificación do imposto sobre vehículos de tracción mecánica

Código: 
304
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Permiso de circulación do vehículo (orixinal e copia)

Observacións

Non procederá a concesión desta bonificación no caso de que a persoa titular do vehículo beneficiado non estea ao corrente do pagamento deste imposto por calquera vehículo ao seu nome.