Bonificación da taxa de subministración de auga potable a domicilio, sumidoiros e recollida de lixo (familia numerosa)

Código: 
602
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

Formulario de solicitude debidamente cumprimentado, xunto coa documentación requirida en cada caso

Contrato da auga á nome dun dos membros da familia numerosa

  • Copia do documento de identidade da persoa solicitante (titular do contrato de auga)
  • Copia do título de familia numerosa

Contrato da auga á nome da persoa propietaria do inmoble

  • Copia do documento de identidade da persoa solicitante (titular do contrato de auga)
  • Copia do título de familia numerosa
  • Copia do contrato de alugamento ou documentación acreditativa da cesión do dereito do uso da vivenda
  • Solicitude asinada pola persoa propietaria