Devolución de depósitos de acometidas de auga e saneamento

Código: 
607
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario debidamente cumprimentado
  • Certificación bancaria co nº IBAN ou copia da cartilla co nº IBAN que coincida coa persoa titular da carta de pagamento
  • Copia do xustificante do pagamento