Acceso e consulta de documentos do Arquivo Municipal

Código: 
401
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

Documentación xenérica

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Documento identificativo do interesado (DNI do particular ou CIF da empresa, segundo o caso)

Documentación a maiores para realizar a solicitude por medio dun representante

  • Autorización do interesado (particular ou empresa)
  • Acreditación pertinente, no caso de consulta para a realización de accións legais

Documentación a maiores para realizar a solicitude por medio dun administrador dunha comunidade de veciños

  • Acta do nomeamento como presidenta/e dela ou nomeamento como administradora/or

Directorio