O Concello recibe 42 ofertas para a execución das obras de abastecemento en Fontiñas, Fingoi e Meilán

As tres obras sairon a licitación cun presuposto total de case 742.000 euros

Luns, 06 de abril de 2015
Fonte: 
Gabinete de Prensa

O Concello de Lugo recibiu 42 ofertas doutras tantas empresas interesadas na adxudicación das obras de tres proxectos de abastecemento de auga na cidade e na zona rural. Trátase das obras para mellorar a rede de abastecemento nas Rondas de Fontiñas e de Fingoi e para ampliar a rede de abastecemento na parroquia de Santiago de Meilán, levando o servizo a dous núcleos, Guntín e Castro, que agora carecen deste servizo municipal. A realización destas tres obras saiu a concurso en tres lotes cun presuposto de licitación dun máximo de 741.897 euros e un prazo máximo para a execución das obras de catro meses.

A Mesa de Contratación reuniuse esta mañá para examinar as ofertas presentadas, que constitúen unha cifra récord dado que é moi superior ó xa elevado número de propostas que se veñen recibindo nas últimas convocatorias de obras que fai o Concello.

A Mesa de Contratación admitiu as 42 ofertas presentadas pero non adxudicou aínda as obras porque algunhas das propostas económicas poderían estar incursas en baixa temeraria, polo que se decidiu abrir un prazo para que as empresas afectadas xustifiquen as súas ofertas.

As dúas actuación que levará a cabo a Concellería de Infraestruras e Zona Rural nas Rondas de Fontiñas e de Fingoi teñen por obxecto a mellora da rede de abastecemento, en dúas zonas que pola súa antigüidade sofren frecuentes roturas e aproveitase para a renovación de treitos de rede que son de fibrocemento e vanse substituir por materiais de fundición dúctil.

O proxecto de abastecemento en Fontiñas saiu a licitación cun orzamento de 315.000 euros e consiste na substitución das tuberías de fibrocemento nos treitos da Ronda das Fontiñas comprendidos entre as rúas San Xillao e Montirón, de San Eufrasio ata o comezo do Parque dos Paxariños e entre a rúa Montero Ríos e o Carril das Frores. Esta actuación completa a intervención que xa se levara a cabo no proxecto denominado rexeneración de pavimento e renovación de servizos en Ronda das Fontiñas treito Carril dos Caiñós-rúa San Xillao.

Tocante ó abastecemento en Ronda de Fingoi, o presuposto máximo de licitación foi de 250.000 para un proxecto que inclúe a renovación da rede de abastecemento na Ronda de Fingoi, na beirarúa dereita do treito comprendido entre as rúas Armórica e Pintor Corredoira. Aproveitando estas obras, o proxecto prevé a renovación da pavimentación existente entre Illa de Man e Pintor Corredoira, coa substitución da baldosa hidráulica existente co obxectivo de homoxeneizar a estética dos percorridos peonis.

No caso da ampliación da rede de abastecemento en Meilán, o presuposto máximo da obra é de 176.897 euros. Este proxecto ten por obxecto a ampliación da rede municipal de abastecemento para dotar deste servizo ós núcleos de Guntín e Castro. Na actualidade estes dous núcleos, nos que hai arredor de 41 vivendas, non contan con rede de abastecemento municipal, de xeito que se serven de pozos particulares.

Noticias relacionadas