Contratación da prestación do servizo educativo e de comedor e limpeza nas escolas infantís municipais Luís Soto Menor (Lote 1) e María Wonenburger (Lote 2). Exp. Ref.: 14-2016

Número de expediente: 
14-2016
Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado
Data límite presentación: 
Luns, 30 xaneiro, 2017
Data apertura: 
Mércores, 1 febreiro, 2017

AVISO:

Por medio deste aviso infórmase ás posibles empresas licitadoras que existe un erro no ANEXO INFORMATIVO DE TRABALLADORES - LOTE 1, toda vez os custos do traballador num. 8 ( actualmente en excedencia) corresponden ao traballador num . 9 e á inversa, é dicir os custos son os indicados a continuacion sen que supoña un incremento total respecto ao inicialmente informado. 

8

Excedencia por coidado de fillo hijo

1.6.11

15/07/2017

22,5h/s

Persoal Serv. Grales.

0,00

0,00

Actualmente en situación de excedencia

9

189-Indefinido tempo completo

1.6.11


 

38h/s

Educadora Infantil

1.416,01

16.992,12


 

Adxudicatario: 
Lote 1 e Lote 2: Fundación de estudios e analises (FESAN)