Certificado de empadroamento

Código: 
505
Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

O certificado de empadroamento é o documento que acredita a residencia e o domicilio habitual das persoas empadroadas no concello, así como outros datos referidos ao empadroamento e que constan no padrón municipal.

Dende a área de Participación e Servizos para a Veciñanza vense de habilitar un procedemento especial para obter os certificados de empadroamento precisos para solicitar as axudas previstas no Real Decreto 8/2020.

Como se pode obter o certificado padroal?

  • Solicitude presencial nas oficinas de Padrón do  Concello, para o que  cómpre solicitar cita previa no 010
  • Solicitude telemática a través da sede electrónica https://www.lugo.gal/
  • Poderá tamén utilizar calquera dos sistemas establecidos no art. 16 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do procedemento administrativo das Administracións públicas

+ info

Solicitude 505 » Certificado de Empadroamento