Recursos Humanos: Capital Humano

Aposta pola formación e a alta cualificación

 • Lugo presenta as taxas de paro máis baixas de Galicia e de España
 • Nivel de conflitividade laboral máis baixo de Galicia e de España
 • As variacións experimentadas no IPC nos últimos meses foron máis favorables que as que se deron noutras zonas de Galicia e España
 • A relación custos laborais – calidade de vida é das mellores do territorio español

Persoal de alta cualificación

Contamos con bos niveis de ensino non universitario cunha forte implantación da formación profesional en especialidades como:

 • Equipos e instalacións electrónicas
 • Equipos electrónicos de consumo
 • Instalacións electrónicas
 • Enerxías renovables
 • Desenvolvemento de produtos electrónicos
 • Desenvolvemento de aplicacións informáticas
 • Administración en sistemas informáticos
 • Sistemas de telecomunicacións e informáticos
 • Mecanizado
 • Produción por mecanizado
 • Fabricación a medida e instalación de carpintería

Niveis óptimos de cualificación universitaria a través das especialidades como:

 • Maxisterio
 • Relacións laborais
 • Politécnica superior
 • Empresariais e admón. de empresas
 • Enfermería
 • Químicas
 • Ciencias da alimentación
 • Agrícola, montes
 • Humanidades
 • Veterinaria
 • (...)

Contamos coa presenza de grupos de investigación en sectores económicos de peso, posibilitando a transferencia do coñecemento e da innovación á empresa.