Contratación para arrendamento con opción de compra, mantemento, subministración de consumibles e reparación dos sistemas de impresión do Concello de Lugo