Contratación de subministración mediante lotes dun vehículo Radio Patrulla (5+2 prazas) para a Policía Local e un vehículo Radio Patrulla (5 prazas) para a Policía Local. A selección das empresas subministradoras dos vehículos e declaración de deserto do procedemento de adxudicación de entidade financeira. Apertura dun novo procedemento. Expd.Ref.:23-2016

Número de expediente: 
23-2016
Estado trámite: 
En tramitación
Data límite presentación: 
Luns, 2 xaneiro, 2017
Data apertura: 
Mércores, 4 xaneiro, 2017

Adxuntos

AnexoTamaño
45.35 KB
231.43 KB
49.6 KB