Contratación das subministracións mediante lotes dun equipo de bacheo (camión con cisterna de emulsión asfáltica e caixa basculante) - LOTE 1- vehículo radio patrulla (5+2 prazas) para a policía local- LOTE 2- e vehículo radio patrulla (5 prazas) para a policía local - LOTE 3, mediante alugamento financieiro (operación de leasing)

Estado trámite: 
Desistimento / Renuncia / Deserto / Anulado
Data límite presentación: 
Luns, 11 maio, 2015
Data apertura: 
Mércores, 13 maio, 2015