CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN QUE REXERÁ NA CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA O MANTEMENTO DE TODA A REDE DE CAMIÑOS MUNICIPAIS MEDIANTE ACORDO MARCO CON PROCEDEMENTO ABERTO