CONTRATACION DA SUBMINISTRACION DE EQUIPAMENTO DO MUSEO INTERACTIVO DA HISTORIA DE LUGO SITO NA AVENIDA INFANTA ELENA, ESQUINA COA RÚA RIO NARLA DA CIDADE DE LUGO FINANCIADO POLO FONDO ESTATAL PARA O EMPREGO E A SOSTENIBILIDADE LOCAL