Construción dun edificio para gardería municipal no barrio de San Fiz parcela 10-c quinteiro e do plan parcial de ordenación do sector Sur-K (Fondo Estatal de Investimento Local)

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

Data de finalización de prazo de recepción de ofertas: 25 de marzo de 2009
Data prevista de apertura de ofertas: 27 de marzo de 2009