"Construcción de cafetería dentro do Parque" incluidas no proxecto "Protección, conservación, recuperación e restauración integral do parque histórico Rosalía de Castro - 10FEESL01"

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

Documentación

Axuda cos arquivos: para gardar os documentos PDF no seu equipo, situése encima da ligazón, pique co botón dereito do rato e elixa Gardar destino como... ou Gardar ligazón como...