IDAE - Casa do Deporte

 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A PROXECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCAIS QUE FAVOREZAN O PASO A UNHA ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECEMENTO SOSTIBLE 2014-2020

 • N.º de expediente: FEDER-EELL- 2020-003830
 • Proxecto: INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DESTINADA A XERACIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO NO POLIDEPORTIVO CASA DO DEPORTE DO CONCELLO DE LUGO
 • Medida n.º 15: Instalacións eléctricas fotovoltaicas destinadas a produción de electricidade para autoconsumo
 • Fotos do proxecto | Descargar pdf

1. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS REALIZADAS

Contempla a descrición e o alcance da reforma total ou parcial realizada na instalación do municipio, coas unidades dos equipos que se instalaron e os resultados enerxéticos previstos, e co cálculo da redución anual do consumo de enerxía obtido coas novas instalacións.

1.1. DESCRICIÓN XERAL DAS ACTUACIÓNS REALIZADAS

O presente proxecto preséntase ao cofinanciamento pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020 e dentro do Obxectivo Temático 4, “Favorecer a transición a unha economía baixa en carbono en todos os sectores”, co fin de conseguir unha economía máis limpa e sostible.

Obxeto do proxecto

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DESTINADA A XERACIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO EN POLIDEPORTIVO CASA DO DEPORTE DO CONCELLO DE LUGO        

Data de inicio das actuacións

04/11/2021

Data de finalización das actuacións

18/04/2022

Descrición xeral das actuacións realizadas

Instalación de 278 paneis solares fotovoltaicos da casa SUNPOWER MAXEON 3 400W, asociados a tres investidores trifásicos de 30 kW/ud, marca HUAWEI, modelo SUN2000-KTL-M3, baterías de ión-litio da marca CEGASA, formado por dúas strings de 12 módulos eBrick Prol 280, con capacidade de 322,56 kwh, co seu correspondente convertidor, un cargador de vehículo eléctrico marca Orbis, modelo VIARIS, CITY de 43kW, todo iso xestionado por un SCADA/HMI Estación metereolóxica

Grao de cumprimento do proxecto/actividade subvencionada e situación final do mesmo[1]

Cumprimento total (100%), atopándose en correcto estado de funcionamento e conforme ás esixencias do contrato

 

No seu caso, neste apartado deberanse indicar e xustificar todas as desviacións acaecidas respecto ao proxecto inicial (incluíndo as melloras ofertadas e executadas).

****************************************

En calquer caso e de acordo co artigo 16 das bases reguladoras, o cumprimento parcial das condicións establecidas ou a realización en prazo de só unha parte da actuación comprometida, sempre que se acredite o cumprimento dos «requisitos técnicos de eficiencia enerxética ou mellora ambiental» que para a medida executada sinálanse no anexo I, dará lugar ao axuste e revogación parcial da subvención outorgada, de non proceder a revogación da mesma por incumprimento doutras obrigacións esenciais ou requisitos establecidos nas bases.

1.2. DESCRIPCIÓN EDIFICIO/INSTALACIÓNS MUNICIPAIS SOBRE AS QUE SE ACTÚA

A instalación solar fotovoltaica realizouse na cuberta do polideportivo municipal CASA DO DEPORTE que o Concello de Lugo posúe no Recinto de Frigsa (Parque da Milagrosa) con referencia catastral 7347001PH1674N0001XI.

A instalación solar sitúase sobre a cuberta do Polideportivo, fixada mediante estrutura inclinada a 30.º.

1.2.1. Descrición dos edificios/dependencias/instalacións municipais sobre as que se actúa. Situación inicial

 

ESTADO INICIAL, previo ás actuacións:

1.2.1. Descripción de los edificios/dependencias/instalaciones municipales sobre las que se actúa

Situación final

 

Detalle xeral das actuacións realizadas

O sistema de xeración fotovoltaica está formado por paneis fotovoltaicos instalados sobre estrutura de soporte dos paneis e investidor.

Instálanse 278 paneis fotovoltaicos SUNPOWER MAXEON 3 400W fabricados en silicio monocristalino, situados sobre estrutura prefabricada de formigón Solarbloc. Os paneis teñen unha potencia máxima de xeración de 400 W, o que supón unha potencia total máxima de 111,20 kW.

Instálanse tres investidores HUAWEI modelo SUN2000-30KTL-M3 de 30 kW de potencia nominal en corrente alterna.

Instálase un convertidor de baterías marca NORVENTO modelo nGM-100-1DC-T380-400VAC-ST Gridmaster on-grid de 100 kVA de potencia nominal e un sistema de acumulación en baterías de 322,56 kWh composto por 2 strings de 12 módulos eBick Prol 280 de CEGASA.

Instálase un cargador de vehículo eléctrico marca ORBIS modelo VIARIS CITY 43 kW 3x63A.

Todo o sistema é xestionado por un SCADA/HMI, especificamente deseñado por NORVENTO para este proxecto.

A potencia total de xeración do sistema fotovoltaico é de 111,2 kW, a potencia do investidor é de 90 kW e a acumulación en baterías de 322,56 kWh.

Detalle das instalacións, sistemas, equipos ou elementos novos instalados

PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO

Os módulos fotovoltaicos SUNPOWER MAX3 SPR-400 foron deseñados con materiais de última xeración que lles proporcionan robustez e unhas excelentes calidades de impermeabilidade e estanqueidad que avalan a súa longa vida, permitindo o perfecto funcionamento dos sistemas mesmo nas condicións climáticas máis duras.

Están construídos con células de silicio monocristalino que garanten a produción eléctrica desde o amencer ata o atardecer.

O módulo leva caixa de conexións intemperie con terminais positivo e negativo que incorporan diodos de derivación (bypass) cuxa misión é evitar a posibilidade de rotura do circuíto eléctrico no interior do módulo por sombreados parciais das células.

Ademais o módulo deseñou un sistema de fixación de fácil montaxe en obra e invisible desde o exterior, compatible ademais coas estruturas clásicas por parafuso pasante con todo tipo de ampliacións.

Características técnicas:

 • Potencia máxima 400 Wp
 • Tensión punto de máxima potencia 65,8V
 • Corrente punto de máxima potencia 6,08 A
 • Tensión de circuíto aberto 75,6 V
 • Corrente de curtocircuíto 6,58 A
 • Eficiencia 22,6%

Características físicas:

 • Dimensións (mm) 1690 X 1046 x 40
 • Peso (kg) 19
 • Tipo de célula monocristalino 104 Maxeon Xene III monocristalino
 • Células en serie 104
 • Cristal tépedo Tépedo antirreflectante de alta
 • Marco aliaxe de aluminio anodizado, cor prata
 • Caixa de conexións IP-68, Stäubli (MC4), 3 diodos de derivación
 • Cables Cable solar 4.0 mm2, lonxitude 1200 mm
 • Conector MC4 (Multi Contact, Stäubli Electrical Connectors AG/AG)
 • Estas características, así́ como as curvas de funcionamento, e demais características, pódense ver nas fichas técnicas achegadas ao final da memoria

INVERSOR SOLAR

O xerador cunha potencia de 111,2 kWp, estará formado por tres investidores de 30 kW. Disponse de 14 strings de 12 paneis e 10 strings de 11 paneis, cun total de 278 paneis.

NÚMERO DE INVERSORES: 3

Valores de entrada

HUAWEI SUN2000-30KTL-M3

Rango pot. Campo FV recomendado

30 - 33 kWp

Rango de tensión MPP

200-1000 V

Tensión máxima

1100 V

Corrente máxima

26A

Corrente de cortocircuito

40A

Entradas (STD/PRO)

8

MPPT

4

Valores de salida (AC)

 

Potencia nominal

30 kW

Max temperatura a potencia nominal

50ºC

Corrente máxima

47,9A

Tensión nominal

400 V

Frecuencia nominal

50/60 Hz

Tipo de rede

TT / TN

Factor de potencia

1

Factor de potencia axustable

Si. Smax=100 kVA Qmax=60 kVAr

THD

<3%

Rendemento

 

Eficiencia máxima

98,7%

Euroeficiencia

98,4%

DISTRIBUCION DE MODULOS / INVERSORES:

 

Número total de paneles fotovoltaicos

246 paneles

Modelo de módulo fotovoltaico:

SUNPOWER MAX3 SPR-400

Potencia unitaria de cada módulo fotovoltaico

400 Wp

Potencia c.c.total instalada

98400 Wp

Número de módulos fotovoltaicos en serie:

12/11

Número total de cadenas de 12 módulos conectados en paralelo:

15

Número total de cadenas de 11 módulos conectados en paralelo:

6

Número total de inversores:

3

Potencia c.a nominal

90 kW

Tensión de conexión a redenc.a

400 V (trifásico)

Frecuencia:

50 Hz

Factor de potencia:

1

 

CONVERTIDOR DE BATERIAS

Instálase un convertidor de baterías marca NORVENTO modelo nGM-100-1DC-T380-400VAC-ST Gridmaster on-grid de 100 kVA de potencia nominal coas seguintes características:

 • Tecnoloxía Litio FP
 • Modulable e escalable
 • Compatible con calquera investidor fotovoltaico
 • Capacidade de traballar tanto conectado a rede (on- grid) como illado ( off- grid)
 • Capacidade de funcionar como sistema de apoio ou backup en caso de perda da subministración de rede
 • Dispoñer dunha función de optimización da curva de consumo mediante táboa horaria que permite configurar a potencia máxima consumida e/ou vertida (en caso que se permita) pola instalación
 • Capacidade de controlar a tensión no punto de conexión
 • Capacidade de traballar como formador de rede
 • Baterías de alta tensión con rango 540 – 850 V
 • Potencia nominal 100 kW

BATERIAS

Instálase un sistema de acumulación en baterías de 322,56 kWh composto por 2 strings de 12 módulos eBick Prol 280 de CEGASA coas seguintes características:

 • Baterías de tecnoloxía de ión litio ferrofosfato
 • Sistema modular, montaxe mediante conexionado rápido. Conector utilizado para os cables de potencia tipo “Anderson”, os cables de comunicacións utilizarán conectores Molex de 6 pines
 • Sistema escalable (posible ampliala en calquera momento durante a vinda da instalación) e compacto. O sistema de conexión rápida sen ferramentas especiais
 • Vida útil en ciclos de traballo de 5.000 ciclos
 • Sen mantemento
 • Sen refrixeración. Temperatura de traballo permitida entre 0 e 60 °C, temperatura de traballo recomendada entre 10 e 40 °C
 • Garantía de produto de 3 anos e garantía de rendemento de 5 anos. Profundidade de descarga do 80%
 • Tensión nominal da batería de 570 a 850 V DC
 • Protección magnetotérmica a nivel de módulo e protección mediante fusible en todas as celas
 • Grao de protección IP30
 • Comunicación Modbus / CAN
 • Celas prismáticas
 • Control e monitoración mediante BMS de sistema, BMS de módulo e BMS de cela

CARGADOR DE VEHICULOS ELECTRICOS

Instálase un cargador de vehículo eléctrico marca ORBIS modelo VIARIS CITY 43 kW 3x63A coas seguintes características:

 • Información sobre o estado de carga
 • Xeolocalización de puntos de recarga
 • Comunicación co xestor: RS485, Ethernet, 3 G/ GPRS, etc
 • Compatibilidade con integrador de sistemas e sistemas OCPP
 • Comunicación co usuario: app ou outros
 • Recollida de información con fins estatísticos
 • Mantemento preventivo de frotas
 • Indicadores luminosos: estación ocupada ou reservada, vehículo conectado, cargando, estado de recarga, carga finalizada e erro
 • Peche da envolvente mediante chave
 • Alimentación
  • Corrente 3 x 63 A
  • Potencia 43 kW
  • Modo de carga Modo 3 segundo EN 61851-1
  • Saída Base Tipo 2 segundo EN 62196-2
  • Trifásico
  • Alimentación: 3x230/400 V ac
  • Frecuencia nominal: 50 Hz
 • Indicador luminoso: Si
 • Comunicación Wi-fi: Si (802.11 b/ g/ n)
 • Comunicación RS485: Si
 • Control programación horaria: Si
 • Grao de protección: IP54 segundo EN 60529
 • Grao de protección mecánica: IK10 segundo EN 62262
 • Montaxe do equipo: En superficie a parede ou sobre peana
 • Temperatura de funcionamento: -30 °C a 50 °C

2. RESULTADOS ENERXÉTICOS

 

Estado antes da medida:

 

MUNICIPIO: LUGO

INSTALACIÓN 1:  CASA DO DEPORTE

Potencia nominal (kW)

0

Consumo enerxético (kWh/año)    

152.658 kWh

 

Estado despois da medida:

MUNICIPIO: LUGO

INSTALACIÓN 1: CASA DO DEPORTE

Enerxía eléctrica importada de rede (kWh/año)

9.658 kWh

Potencia nominal xenerador fotovoltaico (kWp)

Potencia máxima 400 Wp

Potencia nominal inversor (kW)

30 kW (3 unidades)

Enerxía total producida pola instalación (kWh/año)

143.000 kWh

Enerxía eléctrica autoconsumida (kWh/año)

143.000 kWh

Enerxía eléctrica vertida á rede (kWh/año)

---

Enerxía eléctrica autoconsumida / Consumo enerxético antes da medida (%)

93,67%

 

 

Indicadores:

MUNICIPIO: LUGO

INSTALACIÓN 1: CASA DO DEPORTE

C030 Capacidade adicional de produción de enerxía renovable eléctrica (MW)

0,1112 MW

C034 Reducción de emisións de GEI [tCO2 eq/año]

74,50  tCO2