Urbanismo en Rede: buzón de correo

Estando a ferramenta en período de proba e sabedores do gran número de determinacións urbanísticas que se aplican sobre a extraordinaria dimensión do termo municipal, habilítase o seguinte buzón de correo onde se poden comunicar: suxestións, dúbidas e calquera posible erro ou incidencia que puidese aparecer no manexo do programa, agradecendo calquera comunicación que axude a mellorar a ferramenta:

LOPD
O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a través de lugo.gal, lugo.es e concellodelugo.es realízase de acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais normativa aplicable. As persoas interesadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ao Concello de Lugo, Praza Maior, 1, 27001 - Lugo.