Obradorio de emprego "ARQUIVALUGO"

O Executivo de Lara Méndez, a través da área de Dinamización Económica que dirixe Mauricio Repetto, porá en marcha un obradoiro de emprego especializado no deseño gráfico, o desenvolvemento web e os procesos de dixitalización. A través desta ambiciosa iniciativa de tipo formativo, as persoas participantes poderán adquirir competencias en tres especialidades con gran demanda no mercado laboral. Baixo o nome de “ArquivaLugo”, Desenvolvemento Local oferta un total de 20 prazas, oito para a especialidade de operacións de gravación e tratamento de datos e documentos, seis para á de confección e publicación de páxinas web e outras tantas para a de deseño de produtos gráficos. Durante o proceso formativo, que está cofinanciado pola Xunta de Galicia, o estudantado terá a oportunidade de recuperar dixitalmente 87 libros de Actas Consistoriais pertencentes á segunda metade do século XVIII e á segunda metade do XIX. Nunha segunda fase, xa máis avanzado o obradoiro, e cun coñecemento máis especializado, tratarase de realizar a dixitalización e posta en valor de licenzas de obras particulares anteriores a 1950, que se atopan actualmente situadas no Arquivo Histórico Provincial.

Máis info

 • Convocatoria | Descargar pdf
 • Bases - Selección de Persoal "Obradorio de emprego - ARQUIVALUGO" | Descargar pdf
 • Modificación: Bases - Selección de Persoal "Obradorio de emprego - ARQUIVALUGO" | Descargar pdf
 • Selección de Persoal Directivo do "Obradorio de emprego - ARQUIVALUGO" | Descargar
 • Resultado da Selección de Persoal "Obradorio de emprego - ARQUIVALUGO" | Descargar pdf
 • Resultado da Selección de Persoal "Obradorio de emprego - ARQUIVALUGO" (Ampliación da Oferta) | Descargar pdf
 • Resultado da selección de alumnos do "Obradorio de emprego - ARQUIVALUGO" | Descargar pdf
 • Impreso 145 "IRPF" | Descargar pdf
 • Impreso "Envío de comunicacións" | Descargar pdf
 • Impreso "Domiciliación de retribucións" | Descargar pdf
 • Alumnado Entrevista Deseño Gráfico (Asda.) | Descargar pdf
 • Alumnado Entrevista Grabación de Datos (Asda.) | Descargar pdf
 • Alumnado Entrevista Web (Asda.) | Descargar pdf
 • Docente Entrevista Deseño gráfico (Asda.) | Descargar pdf
 • Docente Entrevista Grabación de datos (Asda.) | Descargar pdf
 • Docente Entrevista Grabación de datos - Ampliación proba subx (Asda.)  | Descargar pdf
 • Docente Entrevista Web (Asda.) | Descargar pdf
 • Director Entrevista (Asda.) | Descargar pdf
 • Anuncio da Selección Definitiva do Alumnado Traballador "Obradorio de emprego - ARQUIVALUGO" | Descargar pdf
 • Decreto de Selección Definitiva do Persoal "Obradorio de emprego - ARQUIVALUGO" | Descargar pdf
 • Modificación da base oitava, das bases de Selección do Persoal Docente da especialidade de “Operacións de gravación, tratamento de datos e documentos” Nivel 1, "Obradorio de emprego - ARQUIVALUGO" | Descargar pdf
 • Anuncio de Selección Provisional de Docentes da especialidade de "Operacións de gravación e tratamento de datos", "Obradorio de emprego - ARQUIVALUGO" | Descargar pdf
 • Anuncio de Resultados - Proba Subxectiva de Docentes - "Obradorio de emprego - ARQUIVALUGO" - 2ª ampliación | Descargar pdf
 • Acordo XGL Aprobación da modificación - Base Oitava - Base Persoal Docente Operador Gravación Datos | Descargar pdf
 • Decreto Selección Definitiva - Docente de Gravación de Datos | Descargar pdf
 • Anuncio Selección Definitiva - Docentes Especialidade Gravación de Datos - "Obradorio de emprego - ARQUIVALUGO" | Descargar pdf