Subministración dunha cabina de calidade do aire para o control da calidade de niveis de inmisions do aire no Concello de Lugo

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

Prego administrativo, técnico e anuncio de licitación

Prazo de finalización para a presentación de plicas: 12 Agosto 2009