REXENERACIÓN DE PAVIMENTO NA RÚA MAZAIRA

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

DATA  LIMITE DE PRESENTACION DE OFERTAS: 3 DE MARZO DE 2014
DATA DE APERTURA DE OFERTAS: 5 DE MARZO DE 2014