"RESTAURACIÓN DO MONUMENTO DE ANGEL LÓPEZ PÉREZ, FONTE PEQUENA, DRENAXE DO PARQUE E OUTROS DO PARQUE DE ROSALÍA DE CASTRO" INCLUIDAS NO PROXECTO "PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN E RESTAURACIÓN INTEGRAL DO PARQUE HISTÓRICO ROSALÍA DE CASTRO. FEESL.