Renovación de cuberta con aproveitamento para uso administrativo, rehabilitación de fachada e incorporación de galería, no centro de Servizos Municipais (Fondo Estatal de Investimento Local)

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

Data de finalización de prazo recepción ofertas: 18 -03-2009
Data prevista de apertura de ofertas: 20-03-2009

Anuncio Adxudicación Definitiva